Nedstat Teller [bezoekerstelling]

Het Nederlandse Landschap


Welkom bij 'Het Nederlandse Landschap'. Diverse onderdelen van deze pagina zijn inmiddels gereed. Het glossarium van landschapselementen is van A tot Z te raadplegen, maar wordt voortdurend uitgebreid en verbeterd.

Wat is een cope? Waar komen pingoruïnes voor? Wat is het verschil tussen een zetwal en een legakker? Het glossarium van landschapselementen geeft antwoord.
[lees verder]

Molens worden ingedeeld naar uiterlijk, taak en bedieningswijze. Tot de uitvinding van de stoommachine waren molens de belangrijkste energievoorzieners.
[lees verder]

In Nederland kan men vier hoofdtypen boerderijen onderscheiden, het Friese type, het Saksische type, het Frankische type en het Vlaamse / Zeeuwse schuurtype.
[lees verder]

In de Middeleeuwen werden de steden verdedigd vanaf aarden wallen met grachten, palissades en houten poorten. Later werden dit veelal stenen muren met stenen torens.
[lees verder]

Voor het laatst bijgewerkt op 18 juni 2011.

Webmaster: Daniel van der Ree
Voor opmerkingen kunt u een e-mail sturen naar: davdree@hotmail.com
Deze site is een privé initiatief en wordt regelmatig bijgewerkt. Aanvullingen zijn uiteraard welkom, verzoeken om extra informatie - wegens tijdgebrek - niet.

Woordenlijst vestingwerken
Stadsrechten
De molengang
Geografische herkomst boerderijen
Tijdbalk

Vereniging Natuurmonumenten
Landschap Overijssel
Het Utrechts Landschap
Het Brabants Landschap
Landschapsbeheer Nederland
Nederlands Cultuurlandschap
Aardrijkskundelokaal van de digitale school
Antonya, zoekmachine voor natuur en milieu
Cultuur en kunstzoeker van Nederland
Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem
Het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen
Nederlandse Kastelenstichting
Forten info
Bunkerpictures
Stichting Menno van Coehoorn (vestingwerken)
Nederlands hooibergmuseum
Eendenkooi Stichting
Noorderbreedte
Identiteit Noord-Holland
Kust op de kaart
Het Twentsch Genootschap
Het Erve Nevenzel